„Yer yüzünde bulunan her canlı fanidir“ (Rahmân,26)